#

Stagement 1 - Automotive

Haspengouw is een regio die bekendstaat om haar fruit, bloesems, sport, horeca, … Op economisch gebied gooien we hoge ogen met onze gezellige handelskernen, en trachten we de dronesector op de kaart te zetten. Maar welke sector is de grootste werkgever in de regio?

Dat zou wel eens de automotive kunnen zijn. Bedrijven als Punch, STC, Tenneco en VCST stellen duizenden mensen tewerk, en zorgen zo voor brood op de plank in een groot aantal Haspengouwse gezinnen.

Waarom dergelijke grootschalige automotive-bedrijven zich hier vestigen? Mogelijk omdat de Haspengouwers harde werkers zijn, er in hartje Haspengouw een bekende technische school staat en hier nog betaalbare industriegrond ter beschikking is. Vanuit internationaal perspectief ligt Sint-Truiden bovendien in het hart van de Blue Banana, de kapitaalkrachtige regio die zich uitstrekt van Noord-Italië over Duitsland tot in Groot-Brittannië.

Met deze argumenten in de rugzak kan Haspengouw de boer op. Spreek organisaties met internationale contacten aan – zoals Voka, LRM, FIT – zodat zij in heel de wereld investeerders warm kunnen maken. En overtuig vervolgens geïnteresseerde ondernemers met een waaier aan argumenten: een reservoir technisch geschoold personeel, betaalbare bedrijventerreinen en … kruisbestuiving met andere internationale toppers in de automotive.

Statement 2 - Fruit Valley

Haspengouw heeft alles om uit te groeien tot de toonaangevende Europese fruitregio: schitterende fruittelers, sterke fruitveilingen en een vooruitstrevend kenniscentrum (PC Fruit). Daarom willen we Haspengouw als Fruit Valley op de kaart zetten. Daarvoor zijn vijf zaken nodig:

Ten eerste sterke communicatie. Door te communiceren onder één overkoepelende naam en label zetten we de fruitsector op de kaart. Fruittelers brengen als ambassadeurs het concept Fruit Valley tot leven, door een authentiek verhaal te vertellen.

Ten tweede ondernemerschap. Nu wordt fruit soms naar het buitenland geëxporteerd, om daarna als afgewerkt product hier verkocht te worden. Als fruitverwerkende bedrijven zich in Haspengouw vestigen, kunnen ze verse afgeleide fruitproducten zoals appelsap, fruitsla, ... gewoon ter plekke produceren. Zo creëren we toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Ten derde: samenwerking met andere sectoren. De dronesector bijvoorbeeld. Maar ook toerisme. Op bepaalde plaatsen in Oostenrijk halen fruittelers maar liefst 50% van hun inkomsten uit toerisme. Met name kleinschalige fruitbedrijven zijn perfect geschikt voor fruittoerisme. Ook buiten de bloesemperiode...

Punt vier zijn er de reststromen, die we binnen Fruit Valley kunnen valoriseren. Een concreet voorbeeld? Overtollig hout van fruitbomen kunnen we opwaarderen tot designmeubels met een duurzaam verhaal.

Ten slotte... wie langs de Haspengouwse boomgaarden fietst proeft de sfeer van het fruit. Maar in de stadscentra ervaar je dat gevoel veel minder. Daarom een laatste voorstel: laten we via kunst, evenementen en een groene inkleding de sfeer van de boomgaard in het straatbeeld brengen.

Statement 3 - Make or Buy

Iedereen heeft wel al ooit gehoord van het begrip ‘core business’. Het gaat om jouw kernactiviteiten. De dingen waar je het allerbest in bent. De zaken die je waarschijnlijk het liefst doet.

Ook in overheidsmiddens woedt dit kerntakendebat al langere tijd. Dit debat is echter geen eenmalige discussie. Het zou een permanente reflex moeten zijn, waarbij de overheid zich constant afvraagt: zou ik deze dienst zelf verlenen, of is het beter om een externe partner hiervoor in te huren? Werven we hiervoor een extra ambtenaar aan, of is het efficiënter om naar een specialist op de privé-markt te speuren? Om het in managementtermen samen te vatten: make or buy?

Dat die vraag gesteld wordt bij nieuwe dienstverlening, is evident. Maar we moeten ook de bestaande dienstverlening tegen het licht durven te houden. Wij, ondernemers, geloven dat lokale overheden zo een spiraal van ondernemerschap op gang kunnen brengen.

Neem het voorbeeld van een groendienst. Als alle gemeenten in Haspengouw City deze dienstverlening zouden uitbesteden, kan een privébedrijf investeren in tractoren, materiaal en gespecialiseerde mensen. Over de gemeentegrenzen heen zou dit bedrijf op een efficiënte en professionele manier de bermen, wegen en paden kunnen beheren.

Doen we beter wat we zelf doen? Of toch niet? Make or buy, that’s the question.

Statement 4 - Historie publiek maken / leegstaande gebouwen invullen

Haspengouw is een regio met een rijke geschiedenis: een slordige 1000 jaar geleden vormden we het centrum van West-Europa. Het gevolg? Ons landschap is bezaaid met waardevol erfgoed.

Maatschappijen evolueren echter. En dus staat een deel van ons prachtige erfgoed op dit moment leeg. Daarom zou het goed zijn dat ondernemers en lokale overheden dit patrimonium een modern tintje geven, met respect voor het historisch karakter. De versmelting van verleden, heden en toekomst vormt een mooi contrast. Denk maar aan het kerkje van Ulbeek, om een voorbeeld dicht bij huis te noemen.

Ook bedrijven kunnen een rol spelen in de herbestemming van oude gebouwen. Zo hoorde ik een ondernemer ooit vertellen: “Vroeger ging ik naar de duurste internationale beurzen, tegenwoordig vlieg ik mijn klanten over en ontvang ik hen in mijn vierkantshoeve”.

Durven we samen dromen van een brouwerij op de Truiense Abdijsite, een stadhuis in het kasteel van Heers, een hub voor start-ups in één van de leegstaande kerken, een feestzaal in een kapel of een kunstencentrum in een historisch gebouw?

Durven en creatief zijn, dat is de boodschap voor ondernemers en beleidsmakers. Samen maken we van erfgoed erfgoud.

Statement 5 - Onderwijs

Jongeren staan leergieriger dan ooit in het leven. Om hun dorst naar kennis te lessen, is het belangrijk dat de vier O’s aan één koord trekken: onderwijs, ondernemers, ouders en overheden.

Ondernemersclub @hoc neemt alvast het voortouw. Zij brengen op 17 april alle partners samen om na te denken over creatief onderwijs. Daarbij denk ik aan twee concrete voorbeelden:

Ten eerste: om jongeren voor te bereiden op hun carrière, helpt het hen van de praktijk te laten proeven. Door meer kwaliteitsvolle stages aan te bieden til je jongeren naar een hoger niveau. Bovendien smeed je een band met mogelijke toekomstige werknemers, en da’s cruciaal op onze krappe arbeidsmarkt.

Twee, er bestaat een serieus tekort aan technisch geschoolde mensen. Gelukkig spelen heel wat initiatieven hierop in. Aan het Haspengouwse bedrijfsleven om zich massaal achter deze projecten te scharen.

En de politiek dan, hoor ik je denken? Wel, lokale overheden zijn de ideale lijm tussen de 4 O’s. Vandaar mijn oproep aan jullie: breng het onderwijs, de ondernemers en de ouders samen, zodat het Haspengouwse onderwijsmodel een schoolvoorbeeld wordt.

Statement 6 - Fiscaal pact

Een politieke debatavond met ondernemers zou geen politieke debatavond met ondernemers zijn, moest het volgende thema niet aan bod komen: belastingen.

Zoals in dit gezelschap genoegzaam bekend is, betaal je als bedrijf in ons land een hoop belastingen:

Dat doe je rechtstreeks, aan één van de federale, Vlaamse, provinciale… of andere overheden van het land. Bv. door onroerende voorheffing te betalen, waarvan een serieus stuk naar de lokale kas gaat.

Maar bedrijven dragen ook onrechtstreeks bij. Want iedereen die in Haspengouw woont en werkt, betaalt hier personenbelasting.

@hoc vraagt de Haspengouwse gemeenten minstens om een verlengstuk te breien aan het fiscaal pact. Hierin beloven lokale overheden om geen nieuwe bedrijfsbelastingen in te voeren tijdens de volgende legislatuur. Maar onze ambitie reikt verder:

Wij vragen de Haspengouwse lokale besturen ten eerste om elke belasting te schrappen waarbij je meer betaalt als je extra tewerkstelling creëert.

Ten tweede stellen we voor om de belasting op drijfkracht af te schaffen. Als we een gunstig investeringsklimaat willen creëren, moeten we af van dergelijke ouderwetse belastingen die niet meer beantwoorden aan de huidige economische realiteit.

Zo, de krijtlijnen van ons fiscaal pact à la Haspengouw zijn duidelijk. Wie is bereid om hier zijn handtekening onder te zetten, en zo het ondernemerschap een duw in de rug te geven?

Statement 7 - Transparante + proactieve communicatie

Een ondernemende regio is een regio waar bedrijven en overheden met één stem spreken. Waar een open dialoog heerst tussen werkgevers en beleidsmakers. Communicatie dus!

Communiceer als lokale overheid in alle omstandigheden klaar en duidelijk. Als je goed nieuws in petto hebt, zoals de opening van een nieuw bedrijventerrein, de verlaging van de belastingen of de inhuldiging van een snelle verbindingsweg. Maar evengoed wanneer er minder leuk nieuws te melden is, zoals een afgekeurde vergunningsaanvraag of hinder bij wegenwerken.

Via welk middel de communicatie moet verlopen, dat is stof tot discussie. Een jaarlijks ondernemersmagazine, een digitale nieuwsbrief, een klassieke brief per post... Alles is communicatie en communicatie is alles.

Belangrijk is vooral transparantie. De reflex om informatie te delen met ondernemers, en hen zo te informeren over het beleid. Of beter nog: de openheid om te luisteren naar ondernemers nog voor een beslissing genomen wordt. Want als je ondernemers laat participeren, kan je er van op dat zij het lokale beleid inspireren.

Statement 8 - Dienstensector huisvesten in Haspengouw

Als je aan mensen de vraag stelt wie de Haspengouwse ondernemers zijn, krijg je spontaan een tweeledig antwoord. Enerzijds denken mensen aan de middenstanders in de handelscentra, anderzijds verwijzen ze spontaan naar productiebedrijven en retailers op industrieterreinen.

Een belangrijke groep ondernemers is veel minder top of mind: de ondernemers in de dienstensector. Nochtans is ‘onze’ sector een heel grote werkgever in de streek.

Ook op vlak van ruimtelijke ordening is de dienstensector niet top of mind. Op industrieterreinen kunnen we niet terecht, en een creatieve hotspot à la Corda Campus ontbreekt in Haspengouw. Daarom lanceren we graag een toekomstidee.

Wij dromen namelijk van een creatieve campus in de Haspengouwse velden, waar dienstenbedrijven een thuis vinden. En we zelfs al een werktitel voor dit project: de Worklife Campus. In onze Worklife Campus vind je niet de typische pingpongtafels, zoals dat gangbaar is in Corda Campus of in Silicon Valley. Neen, wij hebben meer te bieden. In Haspengouw werk je in een groene omgeving, en het je echt het gevoel van ‘de buiten’. Bovendien heb je nooit last van files en ben je dus in een vingerknip thuis. Ten slotte kan je hier heerlijk sporten of uitwaaien. Dat maakt dat we ons kunnen profileren als dé regio waar jouw worklife balance in evenwicht geraakt. En daarmee hebben we het ultieme argument in huis om Limburgs talent terug naar Haspengouw te halen. Want net die balans wordt almaar doorslaggevender bij de nieuwe generatie.

Ik ken alvast één iemand die rotsvast in dit idee gelooft: de Nederlandse trendwatcher Adjiedj Bakas. Een tijd geleden inspireerde hij ons namelijk met een heel originele visie: Bakas wees ons erop dat in Amerika heel wat creatieve bedrijven ontstaan in schuren, livings of kleine huisjes op het platteland.

De vraag die ons bezighoudt is dan ook: wie van onze politici treedt in de voetsporen van Bakas en @hoc? Wij zijn benieuwd!

Statement 9 - Digitalisering

Haspengouw City als Smart City, dat is onze droom als ondernemers. Een regio waar ‘the internet of things’ helpt om de stad te besturen. Waar je al 5G vindt op het moment dat 4G courant is. En waar glasvezelverbindingen helpen om data supersnel te verzenden.

Het voorbeeld is dubbel:

Enerzijds helpt digitalisering overheden om efficiënter te werken. IT helpt processen te vergemakkelijken en de papierberg in te krimpen. Dankzij het internet der dingen gaan we nog een stap verder. Als je als stad weet hoe burgers of bezoekers zich gedragen, beschik je als beleidsmaker over informatie van onschatbare waarde.

Maar ook voor de burgers is het een voordeel om in een smart city te leven. Je kan er op een digitale manier communiceren, eenvoudig documenten aanvragen (ook na de kantooruren) of in een vingerknip een vrije parkeerplaats vinden.

Momenteel ligt ons denken nog in de lijn van het gedachtengoed van James Watt.

Hij vond de stoommachine uit, en schakelde zo de industrialisering een versnelling hoger. Dat tijdperk loopt echter op zijn laatste benen… Binnenkort injecteren we nanorobotjes in onze bloedbaan om de hartkleppen te vervangen. Haspengouw City moet daarom los durven komen van de bestaande denkpatronen: let’s get digital!

Statement 10 - Zorgregio

Haspengouw is een historische regio, midden in het groen. Bovendien staan we bekend om onze bourgondische levensstijl. Bij de eerste zonnestraal zitten onze terrassen vol, en het hele jaar door kan je genieten tijdens evenementen. Om een lang verhaal kort te maken: Haspengouw ademt levenskwaliteit.

Wij verwachten daarom dat Haspengouw een aantrekkingspool wordt voor nieuwe inwoners. Ambitieuze jongeren en middenklassegezinnen, maar zeker ook kapitaalkrachtige senioren. Zeg nu zelf: wie wil er zijn oude dag niet doorbrengen in de streek die ik net omschreef?

We hebben ook nog een andere pronostiek. Binnen afzienbare tijd zal een honderdste verjaardag waarschijnlijk geen artikel in de krant meer waard zijn, maar wordt het gangbaar om zo lang te leven. En als mensen ouder en ouder worden, stijgt de vraag naar kwalitatieve zorg.

Hier schuilt een enorme kans voor de Haspengouwse zorgeconomie. Enerzijds voor de vele zorgorganisaties op ons grondgebied – met het Sint-Trudoziekenhuis, asster en Intesa als bekendste protagonisten – anderzijds voor de bedrijven die inspelen op deze stijgende zorgnood.

De lokale overheden kunnen helpen om onze zorgparels bekend te maken, en om samenwerking tussen zorgpartners te stimuleren. Samen zetten we de zorgzame kant van Haspengouw City in de schijnwerpers.

Statement 11 - Samenwerking gemeenten

Ik ben van Borgloon. En daar ben ik best fier op. Onze zaak is er al sinds jaar en dag gevestigd, ik ben er kind aan huis.

En toch... Toch droom ik ervan om binnenkort te ontwaken als inwoner van Haspengouw City: een stadsgewest dat 8 gemeenten en 85.000 inwoners omvat, en zich uitstrekt over Alken, Borgloon, Wellen, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.

Als Haspengouwse ondernemers gelovig wij vurig in een dergelijk stadsgewest. Die overtuiging groeide verder na ons bezoek aan Parkstad, een Nederlandse regio die 250.000 mensen telt. Steden zijn de motoren van de toekomst, ze zijn aan een opmars bezig binnen Europa. De reden is simpel: een stadsgewest heeft een gedroomde schaal. Het is groot genoeg om voldoende draagvlak te hebben, en klein genoeg om wendbaar en flexibel te zijn. Haspengouw City kan zo’n open stadsregio worden, met een ideale ligging binnen de vierhoek Luik – Brussel – Leuven – Hasselt.

Op dit moment zijn er schuchtere pogingen tot fusies. Vaak gaat het over kleinere gemeenten, die zich wapen tegen een samensmelting met een grotere buur. Laten we die te bescheiden tussenstap overslaan, en voorsprong nemen. Laten we kiezen voor de vlucht vooruit. Laten we dadelijk onze 8 gemeenten samensmelten tot Haspengouw City.

Statement 12 - Oenotoerisme

"Een professor, een kunstenaar en een ondernemer zaten eens samen op café". Het zou zomaar de intro van een flauwe mop kunnen zijn. Maar in dit verhaal is deze inleiding bloedserieus.

Samen met drie kompanen kwam ik een tijd geleden namelijk op een leuk idee. Op een gezellige avond kwamen we namelijk tot de vaststelling dat Haspengouw meer dan 10 wijntelers telt. Een stukje culinaire cultuur dat niet veel mensen zullen kennen...

Daarop ging onze molen draaien... Hoe kunnen we deze bloeiende wijncultuur onder de aandacht brengen? Het resultaat is een nieuwe vorm van oenotoerisme, met het gekende fietsroutenetwerk als inspiratiebron.

Ons idee is namelijk om een wijnroute uit te stippelen die gans Haspengouw Doorkruist. Onderweg tref je kunstzinnige wijnstandbeelden op de knooppunten en springen wijncafés in het oog met een opvallend label. Een dergelijke wijnroute zou niet alleen bestaan voor fietsers, maar ook voor wandelaars, automobilisten en motards.

Het idee is er, we popelen om dit uit te rollen. Beste beleidsmakers: wie ondersteunt ons bij de uitvoering?